Bridgeclub sans fumare

Bridgeclub Sans Fumare, aangesloten bij de NBB, bestaat al sinds 1988 en heeft zijn speelavond op de dinsdagavond startend om 19:30 in het buurthuis de Bever. De doelstelling van de club is een vereniging te zijn voor Lelystad en omgeving waar zowel de gevorderde bridger als de beginnende bridger elk op zijn eigen niveau met plezier kan komen bridgen.

Qua sterkte wordt men ingedeeld in een A-lijn of B-lijn. Door middel van promotie en degradatie vindt uitwisseling tussen de twee groepen plaats. Er worden behalve de interne drives ook externe drives georganiseerd of dan wel aan meegedaan. Sans Fumare maakt gebruik van een schudmachine en bridgemates.
Voor informatie over Sans Fumare: https://24034.bridge.nl

Elke 2e en 4e donderdag in de maand organiseert Sans Fumare, ook voor niet-leden, ‘Koffiebridge’ voor de bridgers met minder dan 30.000 meesterpunten. Er is altijd iemand aanwezig waaraan advies over biedingen en/of afspel gevraagd kan worden. Koffiebridge begint om 9.30 uur en is vooral geschikt voor bridgers die meer ervaring willen opdoen. Voor verdere informatie: SFkoffiebridge@hotmail.com

Van oktober tot en met april wordt op de eerste vrijdag van de maand Vrijdagavondbridge georganiseerd. Het is een open drive startend om 19:30 uur. Ieder bridgepaar kan zich hiervoor aanmelden. Dit geldt ook voor niet-leden. Voor informatie/ aanmelden: vrijdagavondbridge@hotmail.com